1. Home
  2. Onderwijs

Onderwijs

In de subpagina’s belichten we het beleid, de leerlingen, het personeel maar ook milieu/veiligheid, huisvesting/materieel en financiën/beheer.

Er is ook een klachtenregeling; deze staat op een aparte subpagina.