1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid

Beleid

De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur –kortweg SKPOEL- heeft als visie dat opgroeiende kinderen doorlopend behoefte hebben aan stimulering en ondersteuning bij de opbouw van hun primaire kennisontwikkeling en hun primaire maatschappelijke vorming.

Daarvoor is een duurzaam kwalitatief goed onderwijsaanbod binnen de gemeentegrenzen van Etten-Leur noodzakelijk. Vanuit een katholieke signatuur kan SKPOEL hieraan een uitstekende bijdrage leveren.

Om dit te realiseren, richt SKPOEL haar missie op kinderen, hun ouders/verzorgers en op alle medewerkers met de volgende afgeleide doelstellingen:

  • kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen een stevig fundament voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen;
  • ouders/verzorgers vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers die in dialoog met hen de kinderen maximaal stimuleren en steunen;
  • medewerkers functioneren in een werkklimaat waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.

SKPOEL legt deze ambities neer bij de scholen, in de teams, in de klassen maar ook bovenschools. Alle activiteiten ondersteunen permanent de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.