1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Financiën en beheer

Financiën en beheer

Professionalisering staat hoog op de prioriteitenlijst. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op alle taakvelden en activiteiten die aan het onderwijs dienstbaar zijn.

SKPOEL sluit het begrotingsproces aan op onderwijskeuzes. Zo krijgen de scholen inzicht in hun mogelijkheden en kunnen duurzame investeringen bewust en tijdig plaatsvinden.

Tenslotte houdt de Stichting een oogje op mogelijke bedrijfsrisico’s en vertaalt deze in getallen. Zo wordt een 'buffer’ bepaald die voorkomt dat bij plotseling optredende tegenvallers het onderwijs in gevaar komt. Tot nu toe is SKPOEL er in geslaagd die buffer op te bouwen en in stand te houden. Eventuele overschotten worden meteen aangewend om bijvoorbeeld onderwijswensen -zoals: moderne methodes, uitdagende leeromgevingen en diversiteit van leermiddelen- in de tijd naar voren te halen.

Vanzelfsprekend is een weerslag hiervan terug te vinden in het Jaarverslag.

Het Jaarverslag 2017 kunt u hier als PDF downloaden.