1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Huisvesting en materieel

Huisvesting en materieel

De Gemeente Etten-Leur heeft samen met het onderwijs en andere belanghebbenden accomodatiebeleid uitgezet voor de komende jaren. Het doel is tegen einde 2017 alle basisscholen onder dak te hebben in zogenaamde Brede scholen.

Zes Brede scholen zijn er al. De Pontus, neemt in twee van deze Brede Scholen deel. De Hofstee, D'N OVERKANT, De Hasselbraam en De Vierheemskinderen zijn de andere vier. Om ook de andere basisscholen ondergebracht te krijgen, vindt het komende jaar nog nieuwbouw plaats.

Vanuit SKPOEL worden de raakvlakken met Milieu en Veiligheid nauwlettend in het oog gehouden.

Ook worden de ontwikkelingen door SKPOEL gezien als kansen om duurzaam te kunnen investeren in moderne onderwijsgebouwen die vernieuwde onderwijsconcepten ondersteunen, maar ook in nieuwe leermiddelen en technologie.