1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Huisvesting en materieel

Huisvesting en materieel

De Gemeente Etten-Leur heeft samen met het onderwijs en andere belanghebbenden accomodatiebeleid uitgezet voor de komende jaren. Alle basisscholen zijn inmiddels ondergebracht in zogenaamde Brede scholen.

Vanuit SKPOEL worden de raakvlakken met Milieu en Veiligheid nauwlettend in het oog gehouden.

Ook worden de ontwikkelingen door SKPOEL gezien als kansen om duurzaam te kunnen investeren in moderne onderwijsgebouwen die vernieuwde onderwijsconcepten ondersteunen, maar ook in nieuwe leermiddelen en technologie.