1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Leerlingen, onderwijs en identiteit

Leerlingen, onderwijs en identiteit

Kinderen moeten worden uitgedaagd en gestimuleerd.

Binnen SKPOEL richten deze uitdagingen en stimuli zich op:

  • het aannemen van een positieve levenshouding;
  • positief omgaan met gevoelens;
  • verantwoordelijk zijn voor keuzes;
  • zich verbonden voelen met heden, verleden en met alles wat bestaat; ook de verbondenheid met groepen in de samenleving, die in dezelfde geest willen leven, zoals parochies, horen hierbij;
  • zoeken naar zin en betekenis: onze scholen creëren een sfeer waarin plaats is voor diepere vragen, waarbij antwoorden in hun verscheidenheid worden aanvaard.

We streven naar scholen waar alle deelnemers zich thuis en geborgen voelen, waar men mag zijn wie men is, waar men kan leren met vallen en opstaan, waar men mensen mag ontmoeten en zichzelf worden.