1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Milieu en veiligheid

Milieu en veiligheid

Bij Milieu en Veiligheid gaat het er om dat iedereen zich 'thuis en geborgen’ kan voelen en tegelijkertijd aandacht heeft voor datgene wat ons omringt.

Daarvoor ontwikkelt SKPOEL een hele serie regelingen en past bestaande wettelijke kaders zo goed mogelijk toe. Daarbij valt te denken aan:

  • de Convenant Veilige School (veiligheid in en rond de school);
  • de Gedragscode (hoe gaan we met elkaar om);
  • ARBO-regels (kunnen we allemaal zo veilig mogelijk leren en werken);
  • Brandveiligheid en BHV (wat te doen bij ongevallen en calamiteiten);
  • RIE (hebben we voldoende gedaan om risico’s te beperken);
  • Ontruimingsoefeningen (iedereen op tijd het gebouw uit in geval van nood).

Maar ook het voorkomen van vervuiling en het besparen op grondstoffen zoals papier krijgt in toenemende mate aandacht.