1. Home
  2. Onderwijs
  3. Beleid
  4. Personeel

Personeel

De Stichting heeft ongeveer 250 mensen in dienst. Daarmee worden ongeveer 2840 leerlingen ondersteund in hun groeiprocessen, zowel groepsgewijs als individueel.

De Stichting voert een personeelsbeleid dat gericht is op vinden en binden. Vinden van jong talent dat binnen onze cultuur past, en binden wanneer dat talent voor ons gekozen heeft.

Onderdeel van het binden is aandacht voor verdere ontwikkeling en zelfontplooiing van de medewerker. Die aandacht wordt gegeven door periodiek overleg, door functionerings- en beoordelingscycli en door de ontwikkeling van competenties via persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Parallel hieraan wordt waar mogelijk gelegenheid geboden tot specialisatie en wordt interne doorstroming bevorderd. Daarmee investeert SKPOEL duurzaam in menselijk kapitaal.