1. Home
  2. Onderwijs
  3. Brede school

Brede school

Wij zetten ons in om in samenwerking met anderen schoolgerelateerde maatschappelijke activiteiten in verschillende multifunctionele gebouwen in de gemeente Etten-Leur onder te brengen. 

We trachten op die manier doorlopende leerlijnen te creëren en daar meteen anderen bij te betrekken die vanuit verschillende zorgaspecten kunnen bijdragen. Vanzelfsprekend is daarvoor regelmatige en intensieve afstemming nodig. Omdat wij geloven in deze formule en de opbrengsten daarvan voor leerling en ouder of verzorger, investeren wij voortdurend in deze samenwerking.

Over de gebouwen zelf wordt enige uitleg gegeven onder Huisvesting. Bij Nieuws kunt u actuele ontwikkelingen rond de Brede Scholen volgen.

Meer informatie over Brede Scholen Etten-Leur vindt u hier