1. Home
  2. Onderwijs
  3. Schoolgids

Schoolgids

Doel van dit algemene deel is om met name ouders en verzorgers snel wegwijs te maken in de praktijk van de scholen die bij onze Stichting zijn aangesloten en de daarmee samenhangende regels. Deze regels gelden dus voor alle bij SKPOEL aangesloten scholen.

Daarnaast heeft iedere school een specifieke, eigen schoolgids waarin details van de regelingen van de betrokken school te vinden zijn. Vanuit aspecten van snelle beschikbaarheid, eenvoudige toegankelijkheid, kostenbesparing en zuinig zijn op het milieu, is besloten dit algemene deel primair via de website www.skpoel.net aan te bieden. Uitsluitend voor degenen die hiertoe niet in de gelegenheid zijn, kan dit algemene deel op verzoek op papier worden verstrekt.

U zult af en toe informatie aantreffen die u -al of niet in dezelfde vorm- ook in andere publicaties tegen bent gekomen of nog zult komen, zoals bijvoorbeeld in jaarverslagen of op de website. Ofschoon dit heel logisch en zelfs noodzakelijk kan zijn, streven wij ernaar om 'dubbele’ informatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanzelfsprekend hebben wij er op gelet dat dit algemene deel ook in deze digitale vorm aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoet.De Schoolgids 2018-2019 kunt u hier downloaden.

 

Voor het eerst naar school


Met name wanneer uw kind voor het eerst naar school toe zal gaan, is algemene informatie over basisonderwijs in Nederland nuttig voor u. Algemene informatie over het basisonderwijs is te vinden op de pagina voor ouders en verzorgers van de rijksoverheid. De informatiepagina basisonderwijs is te vinden op Rijksoverheid.nl: Klik hier