1. Home
  2. Onze scholen
  3. De 4 Heemskinderen

De 4 Heemskinderen

De 4 Heemskinderen is een grote basisschool in Etten-Leur zuid. Alle groepen zijn ondergebracht in één gebouw. De school vindt sfeer belangrijk, kinderen dienen met plezier naar school te komen en er zich veilig te voelen.

De 4 Heemskinderen wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Uitgegaan wordt van het leerstofjaarklassensysteem, vanuit de klassikale situatie wordt er gedifferentieerd. Alle kinderen worden uitgedaagd om zich, uitgaande van hun mogelijkheden, optimaal te ontwikkelen.

Er is aandacht voor bevorderen van zelfstandigheid, leren samenwerken en zelfontdekkend leren. Kinderen worden uitgedaagd om een actieve rol te spelen.

Adres: Heilig Hartstraat 4, 4873 CZ Etten-Leur
Telefoon:  076-5012570
E-mail:  bs4hk@4hk.nl 

Bezoek voor meer informatie: www.4hk.nl