1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Bestuur en Directie

Bestuur en Directie

Het Bestuur (eenhoofdig) is het hoogste besluitvormend orgaan binnen de Stichting. In deze hoedanigheid is hij volledig beslissingsbevoegd over de inzet van mensen en middelen en over het aangaan van verbintenissen zoals arbeidsovereenkomsten, contracten met bijvoorbeeld leveranciers en formele afspraken met instanties zoals de Gemeente Etten-Leur. De Bestuurder heeft voor enkele beleidsvraagstukken goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht. Dit is geregeld in de Statuten.

De bestuurder van SKPOEL is de heer J.H. Bootsma. Hij is bereikbaar via het bestuurskantoor. De contactgegevens staan op de webpagina Contact.

De SKPOEL-scholen hebben elk een directeur. Daarnaast is er een directeur bedrijfsvoering. Samen met de algemeen directeur/bestuurder vormen zij het Bovenschools Management Team. Binnen dit team vindt beleidsvoorbereiding en evaluatie op stichtingsniveau plaats.

De directeuren zijn leiders van hun scholen en dragen integrale verantwoordelijkheid voor alle beleidsterreinen, binnen de beleidsuitgangspunten van SKPOEL.