1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Uitgangspunten
  4. Grondslag

Grondslag

SKPOEL geeft katholiek onderwijs gestalte op een moderne manier die bij deze tijd past. Het kind staat hierin centraal en wordt ondersteund op drie kernbehoeften: relatie, competentie en autonomie. 

Vanuit deze visie op het kind als persoon, worden kinderen gevoelig gemaakt voor zins– en levensvragen en worden ze uitgedaagd hun persoonlijke waarden te ontdekken. De zins– en levensvragen van de kinderen en hun persoonlijke waarden zijn de belangrijkste bouwstenen voor een dialoog met andere kinderen en met diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Op de subpagina Leerlingen, onderwijs en identiteit, onder de pagina Onderwijs, is dit nader uitgewerkt.