1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Uitgangspunten
  4. Maatschappij

Maatschappij

De maatschappij, onze directe leefomgeving die wij beïnvloeden en waarin wij ons bestaan vinden, verandert voortdurend. 

Momenten van relatieve rust zijn schaars en door de steeds betere verbindingen zien we hier wat seconden geleden aan de andere kant van de wereld gebeurde. 

Binnen dit krachtenveld groeien onze kinderen op. Een krachtenveld dat wij -volwassenen- nog niet eens volledig begrijpen. Toch worden onze kinderen geacht op enig moment zelfstandig in dit krachtenveld te kunnen denken en handelen. 

SKPOEL-scholen overvoeren de kinderen niet met kennis maar proberen maatschappelijk gedrag vorm te geven vanuit sociaal gedrag. Dit wordt bevorderd door de basisscholen gezamenlijk onder te brengen in Brede Scholen, waarin onder één dak naast SKPOEL ook openbaar basisonderwijs, protestants christelijk onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen deelnemen naast wijkverenigingen, culturele instellingen en sportverenigingen. 

Verder nemen SKPOEL-scholen deel aan verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten. Sommige scholen ruimen éénmaal per jaar hun wijk op, hebben activiteiten in een kerk en houden carnavalsoptochten, organiseren sportdagen of ontwikkelen sponsoractiviteiten voor goede doelen. 

We zouden kunnen zeggen: 'denk mondiaal, handel lokaal', afgestemd op basisschoolniveau waarbij we moeilijke vragen in de klas natuurlijk niet uit de weg gaan.

Hieronder een overzicht van onze maatschappelijke partners: