1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Uitgangspunten
  4. Vorming

Vorming

Binnen het onderwijs is 'leren’ niet langer hetzelfde als 'opnemen van kennis’. Het kind, in zijn groei en in zijn zoektocht, wordt gestimuleerd zelf zoveel mogelijk probleemoplossend gedrag te ontwikkelen. 

Op SKPOEL-scholen leert het kind naast noodzakelijke basiskennis hoe en waar het antwoorden kan vinden, hoe het de antwoorden op realiteitszin kan beoordelen en hoe het ze kan combineren naar nieuwe inzichten. Hiermee wordt een belangrijke bouwsteen gelegd voor alle verdere maatschappelijke ontwikkeling. 

Hiervoor is nodig dat lesmethoden, leermiddelen en ICT op een hoog niveau beschikbaar zijn, evenals professionele medewerkers en moderne ruimtelijke voorzieningen. SKPOEL doet hierin omvangrijke en duurzame investeringen.