1. Home
 2. Over SKPOEL
 3. Uitgangspunten
 4. Zorg

Zorg

In het basisonderwijs neemt de component 'zorg’ een steeds belangrijkere plaats in.
Hiervoor heeft SKPOEL de volgende stappen genomen:

 • ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden voor:
  - gedragsproblemen;
  - sociaal emotionele ontwikkeling;
  - sociale vaardigheidstrainingen;
 • verdergaande samenwerking met- en afstemming van de zorgstructuur op schoolniveau en zorgverlening door instellingen als Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, Maatschappelijk werk binnen het Centrum Jeugd & Gezin met trajectbegeleiders;
 • uitbouw van opvoedkundige spreekuren;
 • leerlingenzorg als thema op de lokale Educatieve Agenda van de Gemeente Etten-Leur met inzet extra financiële middelen voor leerlingenzorg, consultatie externe expertise en diagnose van individuele leerlingen;
 • specifieke vormen van zorg- vooral tussenschoolse- en buitenschoolse opvang in samenwerking met Kober wordt voortgezet c.q. uitgebreid op de scholen;

SKPOEL neemt hiervoor onder meer deel in het Samenwerkingsverband Etten-Leur/Zundert (SWEZ PO). De algemeen directeur/bestuurder van SKPOEL is voorzitter van het College van Bestuur van het SWEZ PO, dat het beleid bepaalt en het samenwerkingsverband aanstuurt. De voorzitter van de Raad van Toezicht van SKPOEL is gemandateerd lid van het bestuur van SWEZ PO.

Onze samenwerkingspartners: